Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyPředcházející projekty Projekt služby prevence II

Individuální projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II

6. 2. 2013

Projekt se zaměřuje na poskytování služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je pomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje, podporuje rozvoj kapacit těchto vybraných sociálních služeb, zaměřuje se na zefektivňování práce sociálních služeb - posilování zaměření na ohrožené skupiny, posilování spolupráce s dalšími partnery - orgány sociálně právní ochrany dětí, zaměstnavateli, návaznými službami, apod. Zajišťuje tak potřeby osob ohrožených soc. vyloučením zejména prostřednictvím podpory při zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života.Výběr sociálních služeb a jejich cílových skupin reflektuje potřeby kraje, které vyplývají z plánu rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje a které

Hlavím cílem je zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického sociální a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

V rámci sítě služeb sociální prevence projekt posiluje zaměření na práci s rodinou v přirozeném sociálním prostředí v rámci procesu transformace systému péče o ohrožené děti a postavení služeb podporujících začlenění osob se zdravotním postižením do přirozeného sociálního prostředí a na chráněný, případně volný trh práce v rámci procesu deinstitucionalizace péče pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky částkou 91 709 340 korun. Projekt trvá od října 2012 do března 2015.

Zpráva k zahájení projektu: Služby sociální prevence v kraji podpoří Evropský sociální fond.

Další informace na esf.cz: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II

Služby sociální prevence podpořené v individuálním projektu

Druh sociální služby Převažující cílová skupina Region
§ 43 podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením Rychnovsko
§ 57 azylové domy osoby bez přístřeší Královéhradecko
§ 57 azylové domy rodiny s dítětem/dětmi Náchodsko, Trutnovsko, Královéhradecko
§ 60a intervenční centra oběti domácího násilí Královéhradecko
§ 61 nízkoprahová denní centra osoby bez přístřeší Královéhradecko
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi děti, mládež a mladí dospělí ohrožené společ. nežádoucími jevy Královéhradecko
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Královéhradecko
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi Královéhradecko
§ 67 Sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením Rychnovsko, Královédvorsko
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace, ambulantní osoby s mentálním postižením a tělesným postižením Královéhradecko, Rychnovsko, Náchodsko, Novopacko
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace, terénní osoby s duševní onemocněním Královéhradecko, Jičínsko, Rychnovsko
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace ambulantní, terénní osoby se zrakovým postižením Královéhradecko

Všechny individuální projekty Královéhradeckého kraje (2012)

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje III.