Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyPředcházející projekty Projekt služby prevence IV

Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

EU, ESF, OP Zaměstnanost

4. 1. 2016 Autor: Lenka Novotná

Potřeby obyvatel, které je nutné řešit prostřednictvím sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje, se neustále vyvíjí. Proto Královéhradecký kraj navazuje ve financování sociálních služeb v řadě již čtvrtým individuálním projektem „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb v souladu se Sítí sociálních služeb Královéhradeckého kraje.  Prostřednictvím projektu bude podpořeno celkem 47 služeb, které jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje, směřují k rozvoji a přispívají k zapojení cílových skupin do společnosti - do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které jsou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb vyhotoveného na základě §95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V rámci projektu bude kromě potřebných stávajících aktivit financováno i rozšíření těchto sociálních služeb, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Součástí projektu bude také hodnocení efektivity služeb, které bude prováděno na základě hodnocení kvantitativních a finančních údajů o službách prostřednictvím Systému řízení a financování sítě sociálních služeb. Výstupy shrne souhrnná evaluační zpráva, která vyhodnotí poskytované služby a formuluje doporučení pro síť sociálních služeb i návazné systémy.

Celkové náklady projektu činí 354 898 659,24 Kč včetně DPH. Dotace činí 95% (85% prostředky z  ESF, 10% prostředky ze státního rozpočtu) a 5% kofinancování z Královéhradeckého kraje. Projekt trvá od listopadu 2015 do října 2019.

Zpráva k zahájení projektu.

 Další informace na esf.cz: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV:

Služby sociální prevence podpořené v individuálním projektu

Druh služby Region Počet služeb Převažující cílová skupina
§ 43 Podpora samostatného bydlení Hradecko, Rychnovsko 2 Osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami
§ 57 Azylové domy Hradecko, Královédvorsko, Jičínsko, Náchodsko, Trutnovsko 6 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, rodiče samoživitelé
§ 58 Domy na půl cesty Náchodsko 1 Osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení
§ 60a Intervenční centra Královéhradecký kraj 1 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
§ 61 Nízkoprahová denní centra Hradecko 1 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
§ 64 Služby následné péče Královéhradecký kraj 1 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Broumovsko, Královédvorsko, Hradecko, Jaroměřsko, Jičínsko, Náchodsko, Novobydžovsko, Královéhradecký kraj 12 Rodiče samoživitelé, osoby pečující o malé děti, osoby ohrožené vícenásobnými riziky
§ 67 Sociálně terapeutické dílny Královédvorsko, Rychnovsko 2 Osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami
§ 69 Terénní programy Královéhradecký kraj 1 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené předlužeností
§ 70 Sociální rehabilitace Hradecko, Jičínsko, Náchodsko, Novopacko, Novoměstsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Vrchlabsko, Královéhradecký kraj 20 Osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené vícenásobnými riziky