Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyPředcházející projekty Projekt služby prevence III

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III

2. 1. 2015 Autor: Kateřina Andrysová

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje, podporuje rozvoj kapacit těchto vybraných sociálních služeb, zaměřuje se na zefektivňování práce sociálních služeb - posilování zaměření na ohrožené skupiny, posilování spolupráce s dalšími partnery - orgány sociálně právní ochrany dětí, zaměstnavateli, návaznými službami, apod. Zajišťuje tak potřeby osob ohrožených soc. vyloučením zejména prostřednictvím podpory při zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života.Výběr sociálních služeb a jejich cílových skupin reflektuje potřeby kraje, které vyplývají z plánu rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Hlavím cílem je zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického sociální a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Projekt podpoří nové kapacity služeb zařazených do Sítě veřejně podporovaných služeb v Královéhradeckém kraji, které na základě potřebnosti doplnily stávající síť v letech 2013 - 2014. Díky projektu dojde ke stabilizaci poskytovaných služeb a posílení spolupráce s navazujícími institucemi.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky částkou 80.295.576,00Kč . Projekt trvá od září 2014 do října 2015.

Zpráva k zahájení projektu: Evropský sociální fond již potřetí podpoří Služby sociální prevence v kraji .

Další informace na esf.cz: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III

Služby sociální prevence podpořené v individuálním projektu

druh sociální služby Region Převažující cílová skupina
§ 43 - podpora samostatného bydlení Rychnovsko, Hradecko Osoby se zdravotním postižením
§ 57 - azylové domy Náchodsko, Broumovsko, Trutnovsko, Vrchlabsko, Hradecko, Královéhradecký kraj, Jičínsko, Královédvorsko Osoby bez přístřeší
§ 57 - azylové domy Hradecko, Královédvorsko rodiny s dítětem/dětmi
§ 58 - domy na půl cesty Náchodsko Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
§ 60a - Intervenční centra Královéhradecký kraj Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obychodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
§ 61 - nízkoprahová denní centra Hradecko Osoby bez přístřeší
§ 62 - nízkoprahová zařízení pro děi a mládež Novobydžovsko, Královédvorsko, Novoměstsko, Hradecko, Jičínsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Hořicko Děti, mládež a mladí dospělí
§ 65 - sociálně aktivizační služby Královéhradecký kraj, hradecko,Jaroměřsko, Novobydžovsko, Broumovsko, Jičínsko, Náchodsko, Královédvorsko Děti, mládež a mladí dospělí, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
§ 67 - sociálně terapeutické dílny Královédvorsko, Rychnovsko Osoby se zdravotním postižením
§ 69 - Terénní programy  Královéhradecký kraj Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
§ 70 - sociální rehabilitace Hradecko, Jičínsko, Rychnovsko Náchodsko, Novopacko, Trutnovsko, Novoměstsko, Královédvorsko Osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením,