Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026

22. 4. 2024 Autor: Jiří Zeman

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 formuluje dlouhodobou politiku Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb. Strategie slouží ke koordinaci činnosti v oblasti zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Strategie otevírá partnerům záměry Královéhradeckého kraje ve vývoji zabezpečení potřeb obyvatel. Priority a cíle formulované tímto dokumentem budou upřesňovány střednědobými plány sociálních služeb.

Strategie sociálních služeb

  • Je základním dlouhodobým koncepčním materiálem Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb.
  • Stanovuje priority v oblasti rozvoje sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje.
  • Vymezuje priority v oblasti investic do sociálních služeb.
  • Formuluje požadavky na dostupnost, zacílení a materiálně technické vybavení sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje.
  • Navrhuje cíle v oblasti řízení a organizace sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje.
  • Formuluje požadavky na spolupráci kraje a obcí při zabezpečení potřeb obyvatel Královéhradeckého kraje.
  • Formuluje požadavky na vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb ze strany České republiky.
  • Obsahuje finanční výhled vývoje sítě sociálních služeb.

Naplňování strategie

Naplňování cílů strategie prostřednictvím jednotlivých opatření budou upravovat střednědobé plány sociálních služeb vytvářené dle § 95, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.

Vzhledem k podmínkám financování sociálních služeb je naplňování Strategie závislé na vývoji financování sociálních služeb z prostředků státního rozpočtu

Královéhradecký kraj předpokládá, že se na naplňování cílů Strategie budou spolupodílet obce a poskytovatelé sociálních služeb.

Pro zajištění koordinace naplňování cílů Strategie zřizuje Rada kraje Komisi po plánování a financování sociálních služeb - v komisi jsou zástupci Zastupitelstva kraje a obcí s rozšířenou působností. Komise je poradním orgánem Rady kraje v oblasti tvorby pravidel sítě sociálních služeb kraje, vyjadrřuje stanoviska ke zvýšení/snížení kapacit poskytovaných sociálních služeb zařazených do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Naplňování strategie bude vyhodnocováno vždy v prvním pololetí následujícího kalendářního roku.

Kontakt pro oblast plánování sociálních služeb

Mgr. Lukáš Khýn, koordinátor plánování sociálních služeb

telefon: 495 817 675 nebo 702 235 629

e-mail: lkhyn@khk.cz

Soubory ke stažení