Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Evropský sociální fond již potřetí podpoří Služby sociální prevence v kraji

15. 1. 2015 Autor: Mgr. Jiří Zeman

Více než třem tisícům lidí, klientům 51 služeb sociální prevence v Královéhradeckém kraji bude od ledna do září 2015 zajištěna podpora při sociálním začleňování díky projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a zajišťuje financování sociálních služeb, které pomáhají se zapojením do běžné společnosti či do zaměstnání lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi i jednotlivcům.

„Projekt nám umožní zajistit odpovídající finanční podmínky pro sociální služby, ty pak mají více času na to, aby se věnovaly potřebným lidem“, říká krajský radní pro sociální oblast Josef Lukášek. Kraj díky projektu bude mít na financování sociálních služeb více než 77 milionů korun.

Prostředky z projektu půjdou z velké části na služby sociální rehabilitace pro zdravotně postižené a pomohou lidem s postižením s rozvojem dovedností potřebných pro samostatný život. Jsou to dovednosti, které zdraví lidé mají běžně, u osob s mentálním postižením nebo nevidomé však díky hendikepu tak samozřejmé nejsou. Uživatelé těchto služeb se tak učí samostatnému pohybu ve městě, obsluze domácích spotřebičů, případně získávají dovednosti, které jim umožní ucházet se o zaměstnání.

„Služby sociální prevence pro zdravotně postižené se velkou měrou začaly rozvíjet právě díky projektům financovaným z Evropského sociálního fondu. Je dobré vědět, že peníze pomáhají konkrétním lidem, díky službám sociální prevence se podařilo najít práci řadě lidí s postižením,“ představuje úspěchy služeb sociální prevence Josef Lukášek a dodává, že dobré výsledky služeb jsou důvodem, proč se Královéhradecký kraj o finanční prostředky z Evropského sociálního projektu uchází opakovaně.

Další významná část finančních prostředků směřuje na služby pro rodiny s dětmi. Ty se zaměřují na rodiny, které jsou ohroženy ať už kvůli ztrátě bydlení, nedostatečným příjmům nebo nedostatečným výchovným kompetencím rodičů. „Těší nás, že výsledky sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi jsou vidět. Díky podpoře rodin ze strany sociálních pracovníků dochází ke zlepšení školního prospěchu dětí, které pak mají větší šanci na to se vyučit a získat zaměstnání,“ pokračuje ve výčtu úspěchů radní Lukášek a dodává, že sociální pracovníci těchto služeb také pomáhají lidem hledat vhodné bydlení nebo zaměstnání.

Projekt zajistí podporu také službám pro lidi bez domova nebo osobám s duševním onemocněním. Umožnil rozvoj několika nových sociálních služeb, které Královéhradecký kraj do projektu zařadil na základě potřeb obyvatel po dohodě s poskytovateli a obcemi. Projekt podpoří služby ve 12 obcích Královéhradeckého kraje. Služby jsou však terénní formou poskytovány po celém území kraje.