Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebMetodické materiály

Metodické materiály

10. 5. 2022

Další metodické materiály najdete na stránkách KÚ v sekci metodické materiály, inspekce a registrace.

Soubory ke stažení

 • Zásady pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby. (pdf, 400 kB, 10.5.2022)

 • Metodika dobrovolnictví v soc. službách (pdf, 859 kB, 22.8.2014)

  Metodická příručka realizace dobrovolnictví v sociálních službách, modely dobrovolnictví, příklady dobré praxe

 • Studie financování pečovatelských služeb (pdf, 834 kB, 14.3.2013)

  Studie analizuje síť pečovatelských služeb v Královéhradeckém kraji. Navrhuje opatření k zajištění finanční, místní, kapacitní i časové dostupnosti služby. Formuluje návrhy ke zvýšení efektivity sítě pečovatelských služeb.

 • Studie financování osobní asistence (pdf, 1546 kB, 14.3.2013)

  Studie mapuje zajištění osobní asistence v Královéhradeckém kraji. Na základě analýz dat a terénního průzkumu navrhuje opatření pro financování tohoto druhu služby. Zabývá se také nejednotným přístupem v zajištění osobní asistence ve školských zařízeních.

 • Metodika víceletého financování (pdf, 3702 kB, 8.10.2012)

  Analytický a metodický materiál navrhující postup zavádění víceletého financování v Královéhradeckém kraji.

 • Metodika prezentace sociálních služeb (pdf, 577 kB, 15.5.2012)

  Následující text, jenž slouží jako „vodítko“ pro přípravu, realizaci a implementaci prezentačního projektu (více či méně komplexní prezentace), přibližuje postupy, konkrétní činnosti, které je třeba vykonat, a otázky, které by si měl realizátor položit a zodpovědět.

 • Manuál poskytovatele (pdf, 409 kB, 13.10.2010)

  Systém řízení kvality sociálních služeb: Manuál poskytovatele

 • Manuál hodnotitele (pdf, 296 kB, 13.10.2010)

  Systém řízení kvality sociálních služeb: Manuál hodnotitele.

 • Nové zjišťování potřeb (pdf, 201 kB, 26.4.2010)

  Metodická příručka pro práci s potřebami občanů v plánování rozvoje sociálních služeb.

 • Registrace sociálních služeb (pdf, 479 kB, 4.8.2009)

  Registrace sociálních služeb. Podklady ze semináře pro poskytovatele sociálních služeb konaného v rámci IP Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (jaro 2009).

 • Inspekce poskytování sociálních služeb (pdf, 841 kB, 4.8.2009)

  Inspekce poskytování sociálních služeb. Podklady ze semináře pro poskytovatele sociálních služeb konaného v rámci IP Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (jaro 2009).

 • Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb (pdf, 843 kB, 22.1.2008)

  Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb mají sloužit lepší orientaci v činnostech a procesech spojených s komunitním plánováním. Zvýrazňují základní oblasti komunitního plánování.