Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti

1. 9. 2023 Autor: odbor sociálních věcí

Jak řeší úřady krajů, měst a obcí genderovou diskriminaci na pracovišti? Jakým způsobem pomáhají města a obce ženám ohroženým sociálním vyloučením?

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti

Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlásili dnem 28. srpna 2023 již 17. ročník soutěžeÚřad na cestě k rovnosti. Soutěž je zaměřena na monitoring a podporu rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Letošní ročník se bude věnovat genderové diskriminaci na pracovišti včetně sexuálního obtěžování a podpoře žen ohrožených sociálním vyloučením.

V případě zájmu je nutné vyplnit soutěžní dotazník, který je vyvěšen na stránkách Institutu pro veřejnou správu Praha, a to do 2. října 2023. Bližší informace o soutěži lze získat u JUDr. Jiřiny Castoreny na e-mailové adrese j.cas@institutpraha.cz nebo na telefonním čísle 224 943 326.

Hodnotící komise v průběhu října 2023 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku 2023 prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne dne 28. listopadu 2023 na konferenci, která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě. Součástí konference bude i odborná část s panelovou diskusí bude i odborná konference, které se zúčastní i akademický a neziskový sektor. Účast na konferenci je bezplatná. Na konferenci je možné se registrovat do 30. října na e-mailové adrese j.cas@institutpraha.cz .

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti

Soubory ke stažení