Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajNejsem na to sám

Nejsem na to sám!

2. 8. 2012 Autor: odbor sociálních věcí

Informování o pomoci osobám pečujícím o dítě s postižením

Tato brožura si klade za cíl stát se praktickým rádcem v obtížné životní situaci Vám - osobám pečujícím o dítě s postižením. Zdravotní postižení dítěte může vzniknout již v prenatálním vývoji, během porodu či v pozdějším věku dítěte, např. i úrazem. Může se jednat o postižení fyzické či mentální, nebo metabolickou poruchu. Děti s postižením mají svá specifika, jinak vyjadřují pocity, jinak komunikují. Pro Vás rodiče, jakožto osoby zodpovědné za další vývoj zdravotně postiženého dítěte, je v první řadě obtížné vůbec přijmout a vyrovnat se s nastalou životní situací.

Číst více

Nejsem na to sám!

Informování o pomoci osobám pečujícím o seniora

Péče o nemocného, postiženého či nesoběstačného člověka je velmi náročná záležitost. Ovšem, i přes tuto náročnost je třeba mít na paměti, že v našem životě jsou nejcennější osobní, rodinné vztahy a vazby. Každý z nás chce být mezi svými nejbližšími, sdílet s nimi prožitky, vyměňovat si názory a informace. Vždyť to, co dáváme svým nejbližším, budeme třeba potřebovat v budoucnu i my… Pokud se právě rozhodujete, že se budete starat o své rodiče či jiné blízké příbuzné nebo třeba souseda v seniorském věku, pak si odpovězte na otázky.......

Číst více

Nejsem na to sám!

Informování osob pečujících o dospělého člena domácnosti

Váš nejbližší (manžel/ka, partner/ka, přítel/kyně, dospělý/á syn/dcera, apod.) vážně onemocněl, utrpěl závažný úraz. Ve Vašem společném životě nastala jiná životní a sociální situace dlouhodobého charakteru, kterou musíte společně řešit. Nechcete dopustit, aby se důsledkem této změny narušily dosavadní partnerské a rodinné vazby, toužíte mít svého blízkého stále u sebe a Váš blízký chce žít s Vámi, ve svém domácím prostředí. Přehodnotili jste žebříček hodnot. Zcela přirozeně nebo po zralé úvaze jste se rozhodli stát pečující osobou....

Číst více

Nejsem na to sám!

Informování seniorů závislých na pomoci druhé osoby

Stáří je pro mnohé velmi krásná životní etapa, ve které převažuje klid a radost. Stáří je období, které s sebou nese řadu úkolů, ale i odpočinku; možností i příležitostí. Na druhou stranu jde o období přemítání. Je to období, ve kterém se můžete věnovat tomu, co Vás těší a na co jste dosud neměli čas. Odstupem od životního shonu s nabytými zkušenostmi máte možnost předávat svou moudrost, laskavost, trpělivost a prostor pro naslouchání svým blízkým i být citovou oporou pro ty, které máte kolem sebe, ať je to rodina, soused, kamarád či přítel…

Číst více