Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyPéče o umírající

Péče o umírající

25. 4. 2022

Paliativní péče o umírajícího pacienta je komplexní péče, jejímž cílem je tišení fyzických příznaků nemoci a řešení dalších psychických, sociálních i duchovních obtíží, zachovat důstojnost pacienta a poskytnout pomoc a podporu jeho blízkým. Jedná se tedy o péči o nevyléčitelně nemocného pacienta v pokročilém nebo terminálním stádiu nemoci.

I když jsou osoby v konečném stádiu nemoci často fakticky závislé na poskytované péči, je třeba respektovat jejich práva na důstojné zacházení a řádnou péči. Významnou roli zde hraje tlumení bolesti společně s léčbou dalších specifických příznaků provázejících umírání. Důležitý je respekt k osobnosti pacienta, citlivý přístup, empatická komunikace s pacientem i jeho rodinou.

V Královéhradeckém kraji se paliativní péčí zabývají poskytovatelé sociálních služeb hospicového typu. Je možné využít zařízení lůžkové hospicové péče nebo domácích (mobilních) hospiců, kdy je péče poskytována v domácím prostředí uživatele. Jedná se o týmy odborníků (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, duchovní), kteří dochází za pacientem a jeho rodinou a jsou jí odborně k dispozici.

Vyhledávání poskytovaných služeb.