Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro seniory

Služby pro seniory

11. 12. 2017

V této sekci jsou základní informace o možnostech pomoci pro seniory. Najdete v ní krátké příběhy z vašich životů, výčet služeb, které vám umožní zůstat doma, případně vám pomohou mimo vaši domácnost. Na těchto stránkách naleznete kontakty na sociální a zdravotní služby, přehled finančních dávek a přehled úřadů včetně kontaktů, které vám dávky vyřídí.

Tyto stránky poskytují základní informací pro vás, podrobnosti služeb a specifika jednotlivých poskytovatelů (poskytovatel = registrovaná organizace, která sociální službu poskytuje) získáte na uvedených telefonních číslech. Uvedené ceny za úkony sociálních služeb jsou maximální možné sazby dle vyhlášky 505/2006 Sb. platné v prosinci 2017.

Potřebujete-li pomoc sociálních služeb, můžete se obracet přímo na jednotlivé poskytovatele, kontakty najdete na těchto stránkách. Vysvětlí vám, jak daná služba funguje a případně vám poradí jinou, vhodnější službu nebo službu. Služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem služeb a klientem. Smlouva stanoví rozsah poskytování služeb, výši úhrady a podmínky změny a ukončení poskytování služeb. V případě, že nenajdete vhodnou službu, můžete se obrátit na nejbližší obecní úřad s rozšířenou působností, kde Vám doporučí vhodné sociální služby.

Vyžaduje-li zdravotní stav váš nebo vašich blízký pomoc druhé osoby, můžete na úřadech práce požádat o příspěvek na péči . Příspěvek na péči slouží k úhradě nákladů na péči registrovaných sociálních služeb nebo rodinných příslušníků, jiných blízkých osob, případně sociálního asistenta.

Využít můžete také příspěvek na speciální pomůcky, které usnadní sebeobsluhu ve stáří, případně usnadní péči o starého člověka. Za splnění podmínek zákona je možné tento příspěvek využít. Bližší informace získáte u sociálních pracovníků na městském úřadě.

Pokud potřebujete zdravotní ošetření, ale je pro vás obtížné se dostat k lékaři, můžete se domluvit se s vaším ošetřujícím lékařem na využití domácí zdravotní péče, která vám bude poskytnuta přímo ve vaší domácnosti (více informací).

Staráte-li se o o starého člena rodiny dlouhodobě a potřebujete si odpočinout, můžete se obrátit na jakéhokoliv poskytovatele odlehčovací služby, který vašeho seniora přijme do péče na dobu, kdy budete odpočívat (více informací).

Pokud nemůže senior dlouhodobě setrvávat v domácnosti, může využít ambulantní služby, které zajistí péči během dne, po dobu, kdy je pečující osoba v zaměstnání. Podporu v domácnosti zajišťují pečovatelské služby, které pomáhají při jednotlivých úkonech (hygiena, oblékání, stravování, doprovod, úklid apod.) nebo osobní asistence, které poskytují služby zajišťující dlouhodobý dohled a podporu seniorů v domácnosti i mimo ni.

Hledám pomoc