Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro osoby s postižením

Služby pro osoby s postižením

15. 6. 2018

Děti s postižením

Pomoc rodinám dětí se zdravotní postižení tvoří velkou část v oblasti sociálních služeb. Podporu rodině zajišťuje již v době od narození služba rané péče. Péče o dítě se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, mentálním, pohybovým či kombinovaným postižením) má svá specifika. Proto služby dojíždí přímo do rodin, rozvíjí dovednosti rodičů při výchově dítěte s postižením, učí je využívat speciální metody a pomůcky pro práci s dítětem, předávají kontakty na další zařízení a odborníky, poskytují poradenství v oblasti dávek a v neposlední řadě pomáhají rodičům vyrovnat se s postižením v rodině.

Rodiče dětí s mentálním a kombinovaným postižením mohou dále využívat služeb denních stacionářů, zajišťující péči o dítě během dne. K dispozici jsou také odlehčovací služby pro děti, zajišťující pobytovou péči v období od 2 dnů do několika měsíců, rodičům tak poskytnou možnost odpočinku.

Podstatnou část pomoci mohou rodinám s dětmi poskytnout také služby osobní asistence. Pomoc je poskytována v domácnosti, ve škole, při pohybu ve městě apod. Péči o děti s mentálním a kombinovaným postižením zajišťují také vybrané domovy pro osoby se zdravotním postižením. Děti se zrakovým postižením mohou využít služeb průvodcovských a předčitatelských, sociálně aktivizačních a sociální rehabilitace, která poskytuje pomoc při nácviku komunikace a sebeobsluhy. Jednotlivé služby najdete ve vyhledávání dle jednotlivých druhů postižení.

Podstatnou část podpory při výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením vykonávají speciální předškolní zařízení, speciální školy a speciálně pedagogická centra, jejichž činnost je součástí školského systému.

Dospělí s postižením

Osoby s mentálním, tělesným postižením, zrakovým či sluchovým handicapem, případně s kombinací různých druhů postižení mohou využít celé řady sociálních služeb poskytovaných v domácnosti, ambulantně nebo pobytovou formou. Více informací naleznete v sekcích členěných dle druhu postižení.

Vyhledávání služeb pro osoby s postižením