Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyPomoc v krizi

Pomoc v krizi

20. 5. 2020

Sociální služby reagují také na situace, kdy se lidé dostanou do svízelné situace, ať již v důsledku živelných událostí, smrtí blízké osoby, omezováním či ohrožováním práv ze strany druhých osob, případně způsobenou nedůsledným finančním plánováním nebo nevhodně uzavřeným právním vztahem. Sociální služby pomáhají klienty zorientovat v situaci, podporují při hledání cesty z těchto situací, sdílí duševní utrpení a zmírňují bezvýchodnost a nejistotu způsobenou krizovými událostmi. V řadě případů také zprostředkují nebo poskytnou materiální podporu v případě, že v důsledku krizové události se člověk ocitá bez prostředků.

Sociální služby intervenční centumakrizová pomocpomáhají obětem domácího násilí, obětem trestných činů nebo pronásledování. Služby pomáhají zmírnit psychické důsledky oběti či svědků trestných činů, poskytnou právní poradenství, které posiluje možnosti bránit se právní cestou, zpracovávají bezpečnostní plány, zprostředkovávají pomoc dalších služeb – např. nouzové ubytování, psycholog apod.

Podporu při řešení svízelných situací způsobené nedodržování právních vztahů, případně nevhodně uzavřenými právními vztahy pomáhají řešit především občanské poradny. Podstatnou částí jejich práce zabírá sociálně právní poradenství v oblasti bydlení, pracovního práva a uzavírání spotřebitelských smluv. Nejčastěji však poskytují finanční poradenství – sestavování domácího finančního plánu, podporu při jednání s věřiteli, poradenství při vyhlašování osobního bankrotu.

Častou příčinou krizové situace jsou vztahové a rodinné problémy, případně úmrtí blízké osoby. Rodinné poradenství poskytují manželské arodinné poradny. V případě potřeby sdílení utrpení spojené s odchodem blízkého člověka jsou připraveny podpořit nejen tyto poradny, ale můžete se také obracet na telefonické krizové linky, jejichž pracovníci jsou často připraveni naslouchat 24 hodin denně.

Krizová situace může být spojena i se ztrátou bydlení nebo nutností odejít z obývaného bytu. Bydlení po přechodnou dobu a podporu při stabilizaci a zlepšení situace nabízejí sociální službyazylové domy, případně služby noclehárny. K dispozici jsou azylové domy pro muže nebo pro matky s dětmi. Azylové služby jsou k dispozici v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem. Pomoc v těchto případech také zprostředkovávají kurátoři obecních úřadů s rozšířenou působností. Kontakty získáte zde.

Vyhledávání služeb pro osoby v krizi

Pomoc v oblasti dluhů