Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro osoby bez přístřeší

Služby pro osoby bez přístřeší

20. 5. 2020

Osobám bez přístřeší slouží řada sociálních služeb poskytovaných terénní i ambulantní formou, případně pobytová zařízení. Lidem bez domova v Královéhradeckém kraji slouží denní centra, sociální rehabilitace, noclehárny, případně azylové domy. Pracovnímu uplatnění osob obtížně zaměstnatelných přispívají nově vznikající agentury podporovaného zaměstnávání a sociální firmy, které nepatří mezi sociální služby.

Denní centra jsou služby, poskytované ambulantně. V denní době umožňují osobám bez domova umýt se, vyprat prádlo, zprostředkují stravu, poskytnout základní ošacení, pomohou při jednáních na úřadech, případně podporují klienty při vyřizování osobních záležitostí.

Sociální rehabilitace je pro osoby bez přístřeší realizována formou docházky do zařízení, případě v přirozeném prostředí uživatelů. Cílem služeb je posilovat u lidí bez domova pracovní návyky, poskytovat pracovní terapie a rozvíjet jejich dovednosti, které uplatní v zaměstnání, případně při hledání pracovního uplatnění.

Agentury podporovaného zaměstnávání připravují osoby obtížně zaměstnavatelné na zaměstnání, poskytují poradenství a podporu při hledání zaměstnání i v průběhu zapracování. Smyslem sociálních firem je v rámci běžné podnikatelské činnosti zaměstnávat osoby, které jsou znevýhodněné na trhu práce.

Noclehárny poskytují podmínky k přenocování, hygieně a poskytnutí základního poradenství.

Azylové domy, které poskytují ubytování, obvykle v délce nepřesahující 1 rok. Služby nabízejí zázemí pro hygienu, přípravu jídla a poskytují další služby, které podporují uživatele při vyřizování osobních záležitostí vedoucí k jejich sociálnímu začleňování. Azylové domy v Královéhradeckém kraji poskytují služby pro muže nebo pro matky s dětmi.

Ubytování osobám bez přístřeší řeší řada obcí prostřednictvím městských ubytoven, které nejsou registrovanými sociálními službami. Zprostředkování pomoci osobám bez přístřeší a poradenství v této oblasti poskytují sociální kurátoři na městských úřadech měst s rozšířenou působností.

Osobám, které se ocitly bez přístřeší, jsou také poskytovány dávky v rámci systému hmotné nouze.

Vyhledávání služeb pro osoby ohrožené ztrátou bydlení