Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Aktuality

25.10.2023

Konference Stáří spojuje 2023

Jménem Gerontologického institutu ŽIVOTa90 Vás chceme informovat o naší tradiční konferenci Stáří spojuje 2023, která se bude konat v ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze ve dnech 20. a 21. listopadu 2023.

2.10.2023

Týdny pro duševní zdraví

Do 10. října budou v Královéhradeckém kraji probíhat Týdny pro duševní zdraví. Jedná se o největší multižánrovou osvětovou kampaň o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice.

2.10.2023

Týdny pro duševní zdraví

Do 10. října budou v Královéhradeckém kraji probíhat Týdny pro duševní zdraví. Jedná se o největší multižánrovou osvětovou kampaň o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice.

1.9.2023

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti

Jak řeší úřady krajů, měst a obcí genderovou diskriminaci na pracovišti? Jakým způsobem pomáhají města a obce ženám ohroženým sociálním vyloučením?

19.6.2023

Dluhová problematika na Broumovsku

Odborné sociální poradenství v Broumově poskytuje mimo jiné i dluhové poradenství, pomáhá občanům řešit exekuce a díky akreditaci od Ministerstva Spravedlnosti ČR sepisuje předluženým lidem návrhy na oddlužení a posílá na příslušné krajské soudy. To vše zdarma v rámci poskytování sociální služby, která je součástí Centra sociálních služeb Naděje Broumov (příspěvková organizace Města Broumova). Díky 100% úspěšnosti poradny při soudním schválení návrhů na oddlužení byla udělená akreditace od Ministerstva spravedlnosti prodloužena o dalších 5 let.

12.5.2023

Projekt podpoří sociální služby

Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII podpoří provoz 31 služeb. Od října 2022 do září 2025 tak pomoc získá více než 1.131 občanů kraje. Projekt se zaměřuje na zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním, lidi bez domova či ohrožené domácím násilím. Na podporu sociálních služeb kraj získá více jak 303 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost plus. Projekt přispěje k rozvoji kvality sociálních služeb a posílí jejich stabilitu.