Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projekty

Rozvojové projekty

Královéhradecký kraj realizuje řadu rozvojových projektů, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu. Cílem projektů je rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních služeb na území kraje a doplňování a změny sítě sociálních služeb. Projekty jsou zaměřeny na plánování sociálních služeb, podporu poskytování služeb sociální prevence, vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením, podporu jejich zapojení do společnosti a na trh práce, podporu sociální práce ve vyloučených lokalitách, transformaci pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a transformaci systému péče o ohrožené děti a také na vzájemnou výměna zkušeností a přenos dobré praxe sociálních pracovníků na úrovni státní správy, samosprávy a neziskových organizací.