Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajPředstavujeme sociální služby

Představujeme sociální služby

4.9.2012

Představujeme sociální služby: Intervenční centrum

„Začalo to krátce po svatbě. První facku jsem dostala ještě před porodem našeho prvního dítěte. Všechno jsem dělala špatně. Podle něj jsem neuměla uvařit pořádné jídlo, uklidit byt, vyžehlit košili, dokonce jsem prý neuměla ani nakojit syna. Neustále mě ponižoval, urážel, vyhrožoval. Zakazoval mi kamarádky, potom i rodiče. Bral mi všechny peníze. Výprask jsem dostala minimálně jednou týdně, napřed jen facky, později do mě i kopal. Vydržela jsem to dlouhých 16 let. Poté, co mě spálil horkou žehličkou, jsem se rozhodla vyhledat pomoc a poprvé jsem přivolala policii. Dnes jsem se svými dětmi sama. Pořád se v noci probouzím, bojím se, že se všechno bude opakovat, mám strach z budoucnosti, bojím se o děti, obtížně si hledám přátele, a na další vztah s mužem ani nepomýšlím“

24.7.2012

Představujeme sociální služby: Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním

Duševní onemocnění zasahuje výrazně do života člověka. Situace, jejichž řešení pro něho byly dříve běžné, se vlivem onemocnění stávají neřešitelné nebo nepodstatné. K zapojení do běžného života potřebují tito lidé podporu, kterou jim nabízí služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Služby pomáhají zmírňovat důsledky nemoci a podporují klienta při rozvoji sociálních dovedností. Služby pracují převážně s klienty s psychózami.

26.6.2012

Představujeme sociální služby: Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením

Podporovat co nejvyšší samostatnost při péči o sebe a domácnost, orientaci v prostoru, získávání informací a posílit šance na získání pracovního uplatnění. To jsou cíle služeb sociální rehabilitace pro osoby slabozraké i zcela nevidomé, které v Královéhradeckém kraji nabízí služby organizace Tyfloservis a TyfloCentrum z Hradce Králové. Služby jsou poskytovány především v domácnostech uživatelů na celém území Královéhradeckého kraje.

12.6.2012

Představujeme sociální služby: Sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením

Málokterý druh sociální služby nabízí tak různorodé služby jako sociální rehabilitace. V Královéhradeckém kraji působí 12 služeb a srovnat můžeme snad jen ty, které nabízí stejný poskytovatel. Služby se liší cílovou skupinou, odlišné jsou také cíle služeb, které však vždy směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Představení služeb tak pro tentokráte omezíme na cílovou skupinu osob pro osoby s mentálním a tělesným postižením.

19.3.2012

Představujeme sociální služby: Sociálně terapeutické dílny

Jablečné záviny, čajové pečivo, slané preclíky a další pečivo, vyrábí lidé s mentálním postižením pracující v sociálně terapeutické dílně Tréninková pekárna Láry Fáry v Kvasinách. Ve Dvoře Králové nad Labem dílny realizují zahradnické a úklidové práce nebo výrobu dekorací z přírodních materiálů. Zapojení lidí s mentálním či jiným zdravotním postižením do činnosti sociálně terapeutických dílen dokládá, že tito lidé mohou přes svůj zdravotní handicap běžně pracovat.

19.3.2012

Představujeme sociální služby: Podporované bydlení

Bydlet v paneláku na sídlišti, případně v bytě po rodičích, je pro lidi s mentálním postižením v řadě případů pouze nesplněným snem. Služba podporovaného bydlení však pomáhá tyto sny naplnit. Podporované bydlení poskytuje své služby lidem s lehkým mentálním postižením tak, aby mohli žít v bytě bez výraznější pomoci. Umožňuje tak přirozené osamostatňování dospívajících lidí se zdravotním postižením, kteří tak nemusí odcházet do ústavů či dlouhodobě setrvávat v péči rodiny.

19.3.2012

Představujeme sociální služby: Raná péče

Skutečnost, že se v rodině narodí dítě se zdravotním postižením, se může zpočátku jevit jako zdrcující a neřešitelná. Oporou jsou bezpochyby nejbližší příbuzní. Podporu v náročné situaci poskytují také služby rané péče. Odborní poradci rané péče poskytují rodinám nejen podporu, ale především pomáhají rodičům v rozvoji schopností v péči o postižené dítě spolu se zapůjčením speciálních didaktických pomůcek.

19.3.2012

Představujeme sociální služby: Pečovatelské služby

Pečovatelské služby mají v našem kraji dlouhou historii. Jejich role v pomoci seniorům se však výrazně mění. Zatímco dříve byly zaměřeny především na pomoc v domácnosti, v posledních letech je posilována jejich role v rámci pomoci při zvládání běžných úkonů péči o vlastní osobu či pomoc při hygieně. Řada pečovatelských služeb je tak schopna zajistit pomoc v domácnosti i lidem, kteří vyžadují vysokou míru podpory poskytované jinou osobou.

19.3.2012

Stacionáře a centra denních služeb pro seniory

Panu Františkovi bylo krátce 81 let, když náhle ztratil milovanou ženu. Smutkem začal chřadnout, přestal o sebe dbát, nejedl, nemyl se. V brzkém čase z něj byl zlomený, zanedbaný muž, zhoršily se také jeho zdravotní problémy. Starosta obce, ve které žil, se obrátil o pomoc na pečovatelskou službu. František potřeboval především zajistit denní program, hygienu, teplý oběd a kontakt se společností, protože právě toho se mu na samotě kde žil dostávalo poskrovnu.

19.3.2012

Představujeme služby: Odlehčovací služby

Péče o seniory a zdravotně postižené je velkou zátěží pro ty, kteří ji zabezpečují a často vyžaduje každodenní přítomnost pečujících, především v případech, kdy pomoc zajišťuje pouze jeden člen domácnosti. Pobytové odlehčovací služby přebírají péči o osoby závislé na pomoci po dobu od 2 dnů do několika měsíců, jejich cílem je umožnit pečujícím načerpat síly, získat časový prostor na vyřízení nezbytných záležitostí mimo domov nebo pomoci pečujícím v období, kdy je péče o blízkou osobu náročnější.