Portál sociálních služeb

Síť sociálních služeb

7.12.2017

Síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj dle § 95, písm. g) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění (ZSS) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. K tomuto účelu určuje síť sociálních služeb na území kraje.